A.R.C.

Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritara 6 – Educatie si competente Contract POCU/829/6/13/ ID: 140424

Studenti

Proiectul se adreseaza studentilor incepand cu anul 2 de studii de licenta, masteranzilor, si doctonanzilor

Grup Tinta

Grupul Tinta este format din 350 de persoane care beneficiaza de un curs de Competente Antreprenoriale

Planuri de Afaceri

In urma Concursului de Planuri de Afaceri se infiinteaza 13 afaceri subventionare in suma de: 100.000 Euro fiecare

Afaceri Create

Se vor subvenționa 13 planuri de afaceri, in domeniul SNC, care au ca rezultat un minim de 65 locuri de munca nou create.

Cele 13 planuri de afaceri selectate se vor implementa in cele 7 regiuni ale tarii. Afacerile nou create vor funcționa min 12 luni in etapa II, 6 luni in etapa III, având 18 luni de funcționare pe perioada proiectului, respectiv 6 luni de sustenabilitate după finalizarea proiectului.

In urma concursului de Planuri de Afaceri se acorda un ajutor de minimis in valoare de pana la 484350lei (echivalentul a 100.000 euro la momentul scrierii proiectului) care vor crea minim 65 locuri de munca.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului PLANULUI DE DEZVOLTARE REG(PDR) 2014-2020 prin înființarea de noi afaceri creatoare de locuri de munca, înființând-se minim 5 noi locuri de munca in cadrul fiecărei afaceri noi create.

Documente Relevante

Documentele proiectului pot fi accesate si descarcate de pe pagina Documente

Parteneri