Despre Proiectul A.R.C.

ARC – Antreprenoriat, Responsabilitate, Creativitate

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul General al proiectului se poate atinge prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 350 persoane (CURSANTI, STUDENTI - 12% rromi/rural) care doresc sa dezvolte o activitate independenta, precum si subventionarea a 13 planuri de afaceri in vederea cresterii ocuparii persoanelor prin sustinerea infiintarii intreprinderilor cu profil SNC pe perioada proiectului. Prin obiectivul general al proiectului se urmareste formarea in antreprenoriat a 350 persoane (CURSANTI, STUDENTI - 12% rromi/rural) care doresc sa demareze o activitate independenta, conform sectiunii grup tinta din ghidul solicitantului conditii specifice si sectiunii indicatori prestabiliti de realizare din sistemul informatic MySMIS2014.

Pe durata cursului de formare antreprenoriala, participantii vor lucra efectiv la dezvoltarea propriilor idei de afaceri si elaborarea planului de afaceri, fie ca programul de formare se desfasoara on-line fie in sala de curs. Planurile de afaceri astfel dezvoltate vor intra intr-un concurs de idei de proiecte. Cele mai bune 13 idei de afaceri vor fi selectate printr-un proces deschis si transparent, raportat la strategiile regionale, si in acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive. La concursul de planuri de afaceri se pot inscrie si persoane care nu participa la programul de formare, dar care fac parte din categoria de grup tinta eligibil vizat de prezentul apel de proiecte si care depun un plan de afaceri in domenii SNC la temenele si in conditiile prevazute de proiect. Planurile de afaceri selectate vor primi subventii in valoare de maxim 484350 RON (echiv a max. 100.000 euro).

Castigatorii vor beneficia de servicii de sprijin in dezvoltarea afacerilor prin intermediul activitatilor de consiliere si consultanta antreprenoriala, mentorat, precum si a CENTRULUI IMM cu rol de BUSINESS HUB dezvoltat de catre solicitant. Administratorul de schema de minimis vizeaza in proiect o abordare integrata, care se bazeaza pe urmatoarele componente complementare: informare, plan de dezvoltare, formare a viitorilor antreprenori, incurajarea antreprenoriatului prin servicii suport in dezvoltarea unui plan de afaceri si asistenta financiara, consiliere si monitorizare pentru infiintare si dezvoltare, precum si pentru sustenabilitate. Administratorul de schema de minimis si-a propus sa contribuie la dezvoltarea economiei la nivel national, regional si local prin dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv si stimularea gradului de ocupare pe cont propriu a studentilor din ani terminali si a absolventilor de invatamant tertiar.

OBIECTIVELE SPECIFICE
ale proiectului sunt urmatoarele

OBIECTI SPECIFIC 1

OS1 – Cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala prin derularea unei campanii de informare a antreprenoriatului in cele 7 regiuni. OS1 contribuie la atingerea indicatorului 4S129, prin derularea unei campanii de informare a antreprenoriatului, menite sa prezinte publicului larg elementele specifice ale proiectului: obiective, activitati, rezultate, conditii, ideea ocuparii pe cont propriu, oportunitatile oferite prin proiect de dezvoltare a competentelor antreprenoriale precum si a oportunitatilor de finantare si asistenta in derularea afacerii. Campania urmareste dezvoltarea spiritului antreprenorial si generearea unui numar cat mai mare de afaceri. Vor fi promovate beneficiile antreprenoriatului, solutiile pe care antreprenorii le pot adopta in derularea afacerii precum si servicii de care pot beneficia in faza de lansare a afacerii din partea CENTRUL IMM-BUSINESS HUB-ului de asistenta pentru afaceri. Mijloacele de informare utilizate: 21 de campanii de informare cu minim 30 de participanti/ campanie, din cele 7 regiuni, brosura de informare, anunturi radio, campanii mass media, anunturi ziar. OS1 contribuie la informarea a minim 630 de persoane, la sprijinirea selectiei grupului tinta, fiind corelat cu A1. Rezultate: 630 de persoane isi vor dezvolta spiritul antreprenorial si atitudinea pozitiva fata de cultura antreprenoriala in cadrul campaniilor de promovare a antreprenoriatului si egalitatii de sanse; 21 anunturi afisate; o brosura de informare realizata; un spot radio realizat si difuzat (21 difuzari); o campanie de promovare utilizand principalele retele de socializare (facebook, twitter, snapchat) realizata.

OBIECTI SPECIFIC 2

OS2 - Identificarea si selectia a 350 persoane (CURSANTI, STUDENTI - 12% rromi/rural) care doresc sa demareze o afacere SNC si care vor participa la cursurile de formare antreprenoriala. Procesul de identificare si selectie a grupului tinta este realizat printr-o metodologie transparenta, echidistanta si obiectiva care contine clar criteriile si modalitatiile de selectie pt grupul tinta si printr-un plan personal de dezvoltare antreprenoriala. OS2 contribuie la identificarea si selectia a 350 persoane, fiind corelat cu S2 si cu indicatorul de realizare 4S129. Rezultate: 350 persoane (CURSANTI, STUDENTI - 12% rromi/rural) identificate si selectate in grupul tinta al proiectului, 1 metodologie selectie grup tinta elaborata si implementata, 350 planuri de dezvoltare personala antreprenoriala intocmite.

OBIECTI SPECIFIC 3

OS3 - Implementarea unui program de formare antreprenoriala pentru incurajarea antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale prin formarea si asistarea in dezvoltarea unui plan de afaceri a 350 persoane (CURSANTI, STUDENTI - 12% rromi/rural) care doresc sa dezvolte o activitate independenta SNC. 350 persoane vor dobandi competente de antreprenoriat avand module importante precum tranzitia catre o economie cu emisii scazute de CO2 si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor, inovare sociala, imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comuncatiilor, dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si non-discriminarea, egalitate intre femei si barbati, astfel incat prin calitatea de participant in proiect, alaturi de serviciile integrate, sa se poata organiza sub forma unei firme care presteaza servicii/produse, sa aiba competente necesare pentru a-si promova si pune pe piata servicii prestate, fiindu-le deschisa o piata la nivel regional prin promovare online si promovare traditionala, cu respectarea celor 3 teme secundare si orizontale. Cursurile de formare antreprenoriala se vor desfasura fizic, dar si online. Dezvoltarea cifrei de afaceri individuale este una din premisele privind cresterea capacitatii intreprinderilor de a se adapta contextului eco globalizat axat pe inovatie, creativitate si flexibilitate, marcat in ultimul an de evolutia defavorabila a pietelor financiare, privind dezvoltarea afacerilor, crearea de noi locuri de munca sigure si reducerea disparitatilor de dezvoltare socio-economica. OS3 contribuie la certificarea a 315 persoane in antreprenoriat si elaborarea a 350 de planuri de afaceri, fiind corelat cu A3 si indicatorul de realizare 4S129. Rezultate: 350 persoane din grupul tinta inscrise la formare antreprenoriala; 1000 ore de curs furnizate; Minim 25 grupe de curs organizate; 350 planuri de afaceri elaborate de participantii la formare, 315 certificate de absolvire.

OBIECTI SPECIFIC 4

OS4 – Incurajarea antreprenoriatului si oferirea de servicii de sprijin pentru initierea afacerii prin oganizarea unei competitii de planuri de afaceri in vederea subventionarii a 13 planuri de afaceri selectate in urma concursului de planuri de afaceri organizat cu ajutorul platformei de selectie si a selectiei fizice. Cele 13 planuri de afaceri selectate se vor implementa in cele 7 regiuni. Grupul tinta va beneficia si de asistenta in elaborarea planului de afaceri si gestionarea afacerii din partea expertilor angajati. Afacerile vor functiona min 12 luni in etapa 2, 6 luni in etapa 3, adica 18 luni de functionare pe perioada proiectului, perioada cand se vor asigura servicii de consultanta/consiliere antreprenoriala, mentorat, monitorizarea functionarii si dezvoltarii, monitorizarea sustenabilitatii si 12 luni dupa finalizarea proiectului. In acest sens, afacerile vor functiona in total minim 30 de luni. OS4 este corelat cu activitatea A4 si contribuie la dezvoltarea economica sustenabila prin acceptarea la finantare a 13 planuri de afaceri, contribuind in acest sens la atingerea indicatorului de rezultat 4S116,4S144. Rezultate: 1 metodologie de selectie a planurilor de afaceri realizata; 13 planuri de afaceri selectate; 65 locuri de munca create.

OBIECTI SPECIFIC 5

OS5 - Furnizarea de servicii de asistenta/ consultanta/ mentorat si implementarea planului de afaceri pentru cele 13 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate in cadrul concursului de afaceri, avand ca scop completarea competentelor de tip tehnic prin implementarea unui pachet de consultanta specifica personalizata si formarea de antreprenori constienti de valoarea personala reala si de nevoia imbunatatirii continue a competentelor/ abilitatilor de ordin personal prin Implementarea unui Program de consiliere si dezvoltare personala personalizat. In cadrul actiunilor se vor asigura formarea abilitatilor necesare de utilizare a strategiilor de succes pentru cresterea competitivitatii in afaceri, a strategiei de management si marketing a membrilor grupului tinta pentru a genera alternative antreprenoriale adecvate noilor domenii de ocupare de pe piata muncii si a mediului de afaceri. Aceste servicii se vor desfasura pentru cele 13 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare si angajatii lor. OS5 este corelat cu A7 si contribuie la dezvoltarea celor 13 start-up-uri, contribuie la incurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru initierea unei afaceri, contribuie si la atingerea indicatorului de rezultat 4S116 si 4S144. Rezultate: 13 persoane asistate/ consultate in programe de mentorat,1 program de mentorat realizat,1 plan de mentorat implementat.

OBIECTI SPECIFIC 6

OS6 - Cresterea nivelului de sustenabilitate a mediului economic, prin crearea conditiilor pentru infiintarea si dezvoltarea de afaceri SNC, demarare activitate, finantare plan de afaceri si monitorizare. Cele 13 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate in cadrul concursului de planuri de afaceri vor lua la cunostinta faptul ca antreprenoriatul poate reprezenta o optiune de cariera durabila si sanatoasa pt fiecare. Cele 13 afaceri finantate vor crea minim 65 locuri de munca. Proiectul creeaza toate conditiile pentru dezvoltarea activitatilor independente SNC, in vederea cresterii sustenabilitatii pe termen lung a zonelor finantate. Cele 13 planuri de afaceri selectate se vor finanta cu subventii in valoare de pana la 484350 lei, in 2 transe (75% prima transa si 25% transa 2, cu conditia din contractul de subventie). OS6 este corelat cu A8,A9,A10 si contribuie la infiintarea, finantarea si dezvoltarea celor 13 start-up-uri si crearea a 65 locuri de munca, prin realizarea indicatorilor 4S116 si 4S144. Rezultate: 13 persoane sprijinite pentru infiintarea intreprinderilor si demararea activitatii; 13 societati infiintate si cu activitate demarata; 65 persoane angajate in intreprinderi noi infiintate; 13 afaceri nou infiintate, care demareaza implementarea celor 13 planuri de afaceri; 13 contracte de subventii incheiate; 13 subventii (transa 1+2) acordate (ajutor de minimis sub forma de micro-granturi de pana la 484350 lei).

OBIECTI SPECIFIC 7

OS7 - Implementarea unui mecanism sustenabil de sustinere si promovare a noilor intreprinderi si de valorificare a rezultatelor proiectului catre alte grupuri tinta prin crearea unui CENTRU IMM-BUSINESS HUB si alte instrumente inovative (implicare societati antreprenoriale studentesti). In cadrul proiectului vom crea un CENTRU IMM-BUSINESS HUB, in concordanta cu nevoile de consolidare/ dezvoltare a mediului de afaceri/ antreprenorial identificate la nivel regional si cu prioritatile programatice asumate de proiect. CENTRUL IMM-BUSINESS HUB va oferi servicii de asistenta celor 13 castigatori ai competitiei de idei de afaceri, sprijinul fiind oferit de la infiintare pe toata perioada proiectului, precum si dupa finalizarea acestuia in perioada de sustenabilitate. Ca si instrumente de analiza si sustenabilitate a antreprenoriatului regional, vom elabora un toolkit de bune practici antreprenoriale si implementarea de afaceri; un barometru al mediului de afaceri; o metodologie de dezvoltare a micro sisteme de sustinere a IMM-uri. OS7 este corelat cu A10,A11 si contribuie la dezvoltarea celor 13 start-up-uri si sustinerea celor 65 locuri de munca, prin realizarea indicatorilor 4S116, 4S144. Rezultate: 1 CENTRU IMM-BUSINESS HUB functional, 1 toolkit de bune practici antreprenoriale si implementarea de afaceri realizat si distribuit; 1 barometru al mediului de afaceri; 1 metodologie de dezvoltare a micro sisteme de sustinere a IMM-uri; 1 strategie privind directivele unui antreprenor de succes.

Parteneri